Theo kế hoạch hoạt động TVPL năm 2017 vừa triển khai, Trung tâm TVPL (LĐLĐ tỉnh) được giao chủ trì, phối hợp với các ban thuộc LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS triển khai các nội dung: TVPL 100% vụ việc cho CNVCLĐ khi có yêu cầu; tổ chức tư vấn, tuyên truyền pháp luật lưu động ít nhất 20 cuộc/năm; hỗ trợ pháp lý (hướng dẫn thảo đơn, hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết); tham gia thương lượng, hòa giải, làm đại diện ủy quyền, tham gia bảo vệ tại tòa án và các cơ quan trong tranh chấp LĐ khi CNVCLĐ có yêu cầu; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới TVPL ở các cấp CĐ; mở 3 lớp nghiệp vụ TVPL… Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo 100% đơn vị thành lập tổ TVPL; tham gia với các ngành liên quan trong TVPL, giải quyết tranh chấp LĐ; phối hợp với Trung tâm TVPL tổ chức các hoạt động TVPL, TVPL lưu động tại các cơ quan, đơn vị, khu nhà trọ cho CNVCLĐ… Còn đối với CĐCS, đảm bảo 100% CĐCS doanh nghiệp (DN) có từ 1.000 CNLĐ trở lên thành lập tổ TVPL (100% CĐCS khác có cử cán bộ làm công tác TVPL); thường xuyên tư vấn, tuyên truyền pháp luật liên quan đến quan hệ LĐ cho CNVCLĐ tại cơ sở…
Năm 2016, hoạt động TVPL đã được các cấp CĐ tỉnh Long An triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Trung tâm TVPL tiếp nhận, tư vấn cho 604 trường hợp đến tư vấn tại văn phòng; tổ chức 38 cuộc tư vấn lưu động cho 5.215 CNLĐ làm việc tại các DN và các khu nhà trọ; phối hợp với CĐ các KCN trực quầy TVPL tại khu lưu trú công nhân ở 2 huyện Đức Hòa, Cần Giuộc (4 lần/tháng); tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và TAND tỉnh, quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khởi kiện 2 DN nợ BHXH). Trung tâm TVPT còn hỗ trợ pháp lý (soạn đơn khởi kiện ra tòa án) 7 trường hợp cho NLĐ, hướng dẫn 27 trường hợp gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ TVPL cho 175 cán bộ CĐ làm công tác TVPL. LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành tiếp tục củng cố các tổ TVPL, thường xuyên TVPL cho CNVCLĐ...