Hiện người nuôi tôm càng xanh tại 2 địa phương này đang vào mùa thu hoạch. Thương lái mua tại ruộng giá từ 80.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại. Năm nay mưa kéo dài thích hợp cho việc nuôi tôm, năng suất đạt khá cao. 1ha ruộng lúa kết hợp nuôi tôm cho thu nhập trung bình 15 - 20 triệu đồng. Song song với thu hoạch tôm càng xanh, nông dân cũng thu hoạch lúa trên đất tôm, năng suất đạt trên 5 tấn/ha. Bạc Liêu có trên 10.000ha nuôi tôm càng xanh, tập trung tại 2 huyện Phước Long, Hồng Dân và một phần TX.Giá Rai. Đây là mô hình bền vững, thu nhập cao.