Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh và Chương trình phát triển ĐV của Tổng LĐLĐVN, đến nay LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành gần 97% chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ 2013 - 2018 do Tổng LĐLĐVN giao, với 31.158 ĐV mới được kết nạp, thành lập mới 66 CĐCS. Trong đó có 4 CĐCS được thành lập và 459 ĐV được kết nạp theo phương pháp mới.

Riêng năm 2016, công tác phát triển ĐV tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, mang tính đột phá, là năm có số lượng ĐV tăng thêm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ, với 11.597 ĐV mới được kết nạp, trừ đi số giảm còn tăng thực tế gần 6.900 ĐV, đạt 105,2% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao, nâng tổng số ĐV trong toàn tỉnh lên hơn 62.400. Những đơn vị có số lượng ĐV tăng thực tế cao trong nhiệm kỳ: CĐ Khu Kinh tế (tăng gần 11.000 ĐV), CĐCS Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (tăng gần 2.900 ĐV), LĐLĐ huyện Càng Long (tăng gần 500 ĐV)…