LĐLĐ tỉnh An Giang: Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2017 với chỉ tiêu phấn đấu phát triển tăng thêm 6.500 đoàn viên mới và 90% doanh nghiệp có từ 10 LĐ trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐ. Đây là chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đề ra. TUYẾT NHƯ 

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Phân bổ chỉ tiêu và đề nghị LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành y tế, CĐ Viên chức, CĐ các KCN và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh (4 đơn vị được phân bổ chỉ tiêu) xét chọn CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2017 (thành tích năm 2016) đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (100 CNLĐ). Không xét chọn đối tượng làm công tác quản lý, nhân viên hành chính, ủy viên BCH CĐCS, CNLĐ đã nhận bằng khen của UBND tỉnh trong năm 2016. P.V

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Đề nghị LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hàng năm đăng ký, tự chấm điểm theo các nội dung trong bảng chấm điểm, đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra chấm điểm, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. P.V 

LĐLĐ tỉnh Long An: Vừa triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ và hoạt động kinh tế CĐ năm 2017. Theo đó, đợt 1 kiểm tra 12 đơn vị CĐCS trực thuộc (dự kiến từ ngày 15.4 - 31.7), đợt 2 kiểm tra 10 đơn vị CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và kiểm tra cùng cấp cơ quan LĐLĐ tỉnh (dự kiến từ ngày 15.8 - 31.10). T.P

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3) và 1977 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đề nghị CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn CĐCS, ban nữ công quần chúng tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “2 giỏi” năm 2016 (biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích); tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới… L.N.G 

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: Yêu cầu các cấp CĐ phát động và triển khai hiệu quả “Tháng Công nhân” năm 2017 gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5) với những hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng LĐ huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho NLĐ… L.N.G