LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Đề nghị CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28.4.2016 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” theo tiến độ: Báo cáo tháng (chậm nhất ngày 10 hàng tháng); báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng (chậm nhất ngày 10 của các tháng 3, 6, 9); báo cáo năm (chậm nhất ngày 10.12 hàng năm). T.P

LĐLĐ TP.Cần Thơ: Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 BCH (khóa IX) đã thống nhất chỉ tiêu vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ” tại các đơn vị khu vực ngoài nhà nước đạt từ 60% trở lên, giảm còn 50% trở lên trong năm 2017. BCH cũng đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung, trong đó có kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ TP.Cần Thơ năm 2017. L.N.G 

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Quý I/2017, công tác tuyên giáo triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm: Triển khai kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2017; tập huấn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội; triển khai chương trình phối hợp với Sở GDĐT về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐVN. T.P

LĐLĐ tỉnh Long An: Đề nghị các cấp CĐ vận động CNVCLĐ tạo điều kiện cho con em tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ 10/2017 nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của con CNVCLĐ toàn tỉnh; giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, có giải pháp hay, công trình sáng tạo hữu ích, áp dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất. L.N.G 

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Vừa có quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ “Mái ấm CĐ” do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trang Phước làm trưởng ban. Ban Quản lý còn có 2 phó trưởng ban và các thành viên (5 ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chủ tịch LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành và tương đương); hoạt động theo Quy chế về việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động Quỹ “Mái ấm CĐ” tỉnh Sóc Trăng. L.N.G 

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Vừa đề nghị CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa Cuộc thi tìm hiểu về “Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh và những thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh”; phát động rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi. N.L