Cá biệt, những thửa ruộng lúa bị sập thương lái không thu mua, nông dân phải đem phơi sấy dự trữ lại. Nguyên nhân do bước vào thời điểm thu hoạch rộ, nhiều thửa ruộng lúa lại bị đổ ngã do mưa dầm nên chất lượng gạo giảm.

Tại huyện Cai Lậy và TX.Cai Lậy, nhiều nông dân tham gia “Cánh đồng lớn” bức xúc do một số doanh nghiệp “bẻ kèo”. Khi lúa chín, doanh nghiệp ký hợp đồng bằng văn bản với nông dân mua lúa giá trên 4.600 đồng/kg, nhưng sau đó giảm 300 đồng/kg (nếu nông dân không đồng ý bán coi như “bể” hợp đồng).

Trưởng phòng NNPTNT huyện Cai Lậy Trần Thị Nguyên cho biết, vụ lúa này các doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với nông dân.