Theo UBND tỉnh Tiền Giang, việc mở rộng diện tích gieo trồng những năm trước nay đã tới mùa cho thu hoạch và việc xử lý cho thu hoạch trái vụ là 2 yếu tố chính dẫn đến sản lượng trái cây tăng. Giá một số sản phẩm chủ lực (bưởi da xanh, khóm…) vẫn ở mức cao và tiêu thụ thuận lợi tạo sự phấn khởi đối với nông dân…