Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X diễn ra từ ngày 12 - 14.10. Tham dự đại hội có 354 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ đề của đại hội là: “Phát huy tinh thần Đồng Khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Mục tiêu của nhiệm kỳ đại hội là đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân của khu vực ĐBSCL. Giải pháp hàng đầu để thực hiện mục tiêu là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung 2 mũi nhọn là kinh tế vườn và kinh tế biển; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Long An tiến hành Đại hội Đảng lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong các ngày từ 13 - 16.10. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (lần thứ XIII) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh (lần thứ X) tiến hành trong 3 ngày từ 14 - 16.10. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X sẽ diễn ra từ 15 - 17.10.