Theo đó, tùy thực tế các đơn vị tổ chức các hoạt động: Đăng ký tiết dạy tốt, học tốt; thao giảng, dự giờ, thi làm đồ dùng dạy học, giáo án điện tử; thi tìm hiểu về truyền thống nhà giáo Việt Nam, nhà giáo Bến Tre; hái hoa dân chủ về chính sách - pháp luật có liên quan đến nhà giáo; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao trong trường, liên trường… BCH CĐCS phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị điều tra nắm chắc tình hình đời sống của CBCCVC đang gặp khó khăn, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ; tổ chức gặp mặt giữa các thế hệ nhà giáo; tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp GDĐT và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị…