Tại Đồng Tháp, hiện 16/16 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập điểm tư vấn pháp luật (TVPL) với 76 cán bộ làm cộng tác viên. Hoạt động TVPL được tổ chức dưới nhiều hình thức: Văn bản, trực tiếp, qua điện thoại, hộp thư góp ý. Hơn 2 năm qua, hệ thống TVPL CĐ đã thực hiện 663 cuộc tư vấn cho 2.958 đoàn viên, NLĐ; nội dung tập trung các lĩnh vực về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ BHXH...

Tại hội thảo, có 5 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo tham luận và 6 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận. Hầu hết các đại biểu cho rằng, thời gian tới, hoạt động TVPL cần phải đổi mới về cán bộ, hình thức, cơ chế hoạt động; cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác TVPL; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác này...