Tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 4 tập thể, 15 cá nhân thuộc CĐ Cty Điện lực Vĩnh Long (tích cực tham gia thực hiện các công trình - sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016); xây dựng quy chế khen thưởng của tổ chức CĐ; báo cáo công tác thi đua năm 2016, phát động và hướng dẫn CCVCLĐ, các cấp CĐ đăng ký tham gia các phong trào thi đua năm 2017; triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016; đề nghị Tổng LĐLĐVN xét tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nữ CCVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.