Theo đó, hàng năm, nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước (3.2, 30.4, 19.5…) và “Tháng Công nhân” tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (riêng LĐLĐ tỉnh năm 2017 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 4). Các cấp CĐ tập trung tuyên truyền các nội dung: Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017; đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội IX CĐ tỉnh và Đại hội XII CĐVN gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo CĐ (tuyên truyền đường lối của Đảng và chính sách - pháp luật của nhà nước, nghị quyết của CĐ các cấp…)…