Theo đó, LĐLĐ các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa và LĐLĐ TP.Tân An, CĐ các KCN hướng dẫn đảm bảo có ít nhất 1 DN có bản TƯLĐTT thực hiện đảm bảo quy trình thương lượng theo Điều 71 Bộ Luật LĐ và đạt chất lượng theo Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ (các địa phương, ngành còn lại phấn đấu có 1 DN)… Đây là một trong những nội dung đưa vào điểm chuẩn và điểm thưởng trong thang điểm năm 2017.