Riêng hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2017 diễn ra nhiều hoạt động: Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì ATVSLĐ”; phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng CNLĐ giỏi năm 2017; tặng quà cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn, trao “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở (từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng chi nhánh Long An); phát động đợt thi đua phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tổ chức đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với CNLĐ, người sử dụng LĐ và cán bộ CĐ các cấp; phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức tư vấn, nói chuyện chuyên đề về chủ trương của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ tại các khu nhà trọ…