Đó là các mô hình: “Giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước” (LĐLĐ huyện Thủ Thừa); “Tiếp tục nâng cao chất lượng diễn đàn lắng nghe ý kiến NLĐ trong các khu nhà trọ” (LĐLĐ huyện Bến Lức); “Nâng cao chất lượng TƯLĐTT ở các DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài” (LĐLĐ huyện Cần Giuộc); “Nâng cao hiệu quả thu kinh phí CĐ, đoàn phí CĐ trong DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài” (LĐLĐ huyện Đức Hòa); “Chuyên mục CĐ” (LĐLĐ huyện Tân Thạnh); “Đổi mới công tác thi đua và hướng hoạt động CĐ về cơ sở” (LĐLĐ huyện Thạnh Hóa); “Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong CNVCLĐ” (LĐLĐ TX.Kiến Tường); “Vận động nữ CNVCLĐ khối hành chính sự nghiệp và xã, thị trấn mặc áo dài ngày thứ hai đầu tuần” (LĐLĐ huyện Cần Đước); “Xây dựng mô hình cơ sở y tế không khói thuốc lá năm 2016” (CĐ ngành y tế).