Tại buổi đối thoại, CNLĐ được LĐLĐ tỉnh cung cấp các nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm; được các diễn giả giải đáp trên 40 lượt câu hỏi xoay quanh những nội dung liên quan đến hợp đồng LĐ, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, ATVSLĐ… (điều kiện để NLĐ được hưởng chế độ hưu trí; điều kiện hưởng chế độ tai nạn LĐ khi tham gia đóng BHXH; điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; các quy định về BHXH tự nguyện…). Đây là đợt đối thoại pháp luật thứ 2 do LĐLĐ tỉnh tổ chức trong năm 2016.