Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2016 hoạt động phối hợp với Báo An Giang, Đài PTTH An Giang đã phản ánh, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh; qua đó góp phần làm cho đoàn viên (ĐV), NLĐ hiểu, gần gũi hơn với tổ chức CĐ, ngày càng tin tưởng vào chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức CĐ…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Một số tiết mục, chuyên mục nội dung chưa sâu; sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và các cơ quan báo chí có lúc chưa chặt chẽ dẫn đến việc thông tin các hoạt động của tổ chức CĐ chưa kịp thời…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh: Năm 2017, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, đậm nét hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ; các nội dung hoạt động theo chủ đề “Năm vì lợi ích ĐV”; đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội X CĐ tỉnh An Giang, Đại hội XII CĐVN; chương trình phát triển ĐV theo nhiệm kỳ, thành lập tổ chức CĐ...