Ngay khi bắt tay vào hoạt động Cty CP xã hội chuỗi tôm rừng ký hợp đồng với gần 100 hộ nuôi ở Ban Quản rừng phòng hộ Nhưng Miên (xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển). Mục đích thành lập doanh nghiệp xã hội chuỗi tôm rừng nhằm liên kết các hộ nuôi tôm, cùng nuôi theo quy chuẩn kỹ thuật Cty đưa ra, tạo ra sản phẩm tôm sinh thái đa chứng nhận bán với giá cao hơn từ 20 - 30% so với tôm không được cấp giấy chứng nhận. Quy trình nuôi này cũng giúp tăng năng suất từ 150 - 200kg/ha/năm lên 1,5 - 2 tấn/ha/năm.