Còn người dân sống ở địa bàn nông thôn, người lao động làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy và các tàu cá, tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT mới đạt gần 76% - thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Theo ông Thái Văn Tính - Phó Giám đốc BHXH Kiên Giang - tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp do nhiều nguyên nhân: Chi phí mua BHYT tăng so với trước; một số cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương chưa đảm bảo chất lượng; chất lượng phục vụ của y tế học đường tại một số trường chưa cao; thiếu sự phối hợp của chính quyền địa phương trong tuyên truyền…