Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng đàn heo của thành phố đạt 200.000 con (đàn nái sinh sản 24.000 con, đàn đực giống 530 con, đàn heo thịt 175.470 con); tập trung phát triển đàn heo ở các huyện Vĩnh Thạnh (50.000 con), Cờ Đỏ (50.000 con), Thới Lai (51.000 con); duy trì quy mô đàn ở các quận Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và huyện Phong Điền; phát triển đàn giống ông - bà 1.000 con, cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh 450.000 con heo giống nuôi thịt thương phẩm.

Đối với đàn bò, thành phố duy trì 4.000 con (bò sữa ổn định 600 con với các con lai có tỷ lệ máu HF từ 50 - 75%, F1, F2, F3); nâng đàn bò lai sind lên 3.300 con (chiếm 98% tổng đàn bò thịt); phát triển đàn bò ở 2 huyện Cờ Đỏ (900 con), Vĩnh Thạnh (600 con) và 2 quận Bình Thủy (730 con), Thốt Nốt (700 con); duy trì quy mô đàn ở huyện Thới Lai và giảm dần quy mô đàn ở 2 quận Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền. Không phát triển chăn nuôi heo, bò ở quận Ninh Kiều.