Đó là: Làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ về đào tạo nhân lực cho vùng ĐBSCL (tại BCĐTNB); làm việc với Hiệp hội Logistics Việt Nam bàn về lập kế hoạch phát triển hạ tầng logistics và dịch vụ logistics cho vùng ĐBSCL (tại BCĐTNB); họp Ban tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14.8.2012 của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập BCĐTNB (tại BCĐTNB); Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương” (tại Hà Nội); làm việc với đoàn công tác của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn về tình hình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu (tại BCĐTNB); Hội thảo “Quy hoạch tổng thể sử dụng năng lượng - nước” (tại Hà Nội); các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2017) trên địa bàn TP.Cần Thơ…