Thời điểm này, hầu hết xe tham gia giao thông phải bật đèn, chạy với tốc độ chậm. Ông Lê Tấn Bửu - lão nông ở quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) - cho biết, thời điểm này lúa đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch, một số diện tích đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng. Sương mù xuất hiện bất thường lúa rất dễ bị bệnh đạo ôn, còn cây ăn trái khó đậu trái. Còn theo đài khí tượng thủy văn các tỉnh vùng ĐBSCL, đợt sương mù xuất hiện lần này gọi là sương mù bức xạ, xảy ra từ nửa đêm về sáng, sẽ tan khi mặt trời lên.