Năm 2016, TCty  tập trung thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất và đã đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch: Tổng sản lượng điện sản xuất hơn 16.087 triệu kWh (đạt trên 116% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước cho TP.Cần Thơ trên 187,1 tỉ đồng. Năm 2017, TCty Phát điện 2 sẽ đưa vào vận hành thủy điện Sông Bung 2 và thủy điện Trung Sơn; triển khai các bước thực hiện hiệu chỉnh dự án Nhiệt điện Ô Môn 3; đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công và nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển nguồn điện…