Có một lần, ông tiếp đoàn công dân đến từ một huyện ven biển để giải quyết kiến nghị của bà con về việc quy hoạch phát triển đô thị. Nguyên trước đó, UBND tỉnh có quy hoạch phát triển đô thị trong tỉnh, trong đó xã X (xin không nêu tên, nơi những người khiếu nại nói trên sinh sống) được quy hoạch trở thành đô thị loại 5. Và đó là điều mà đoàn công dân phải vượt đường xa đến gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để xin… không lên đô thị. 

Trước đó, xã X đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tên trong danh sách 291 xã (thuộc 23 tỉnh) đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Các xã diện này được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; trong đó tỉnh Bến Tre có 30 xã. Nhiều người dân ở xã X lo sợ khi xã nhà phát triển thành đô thị thì những hỗ trợ đầu tư nói trên sẽ không còn. Chuyện người dân lo sợ nếu thoát nghèo sẽ không còn được hưởng chính sách dành cho “hộ nghèo”, từ lâu đã nghe nói. Nay thì nhiều người dân trong một xã không muốn xã nhà khá lên để tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ giảm nghèo.

Tỉnh Bến Tre đang phát động phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp”. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra mục tiêu đến năm 2020 nâng mức sống của người dân tỉnh Bến Tre ngang bằng với mức sống của người dân các tỉnh khu vực ĐBSCL; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,5 - 2% hộ nghèo. Nhằm đạt mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện; trong đó có phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo, phong trào này được phát động với hai mục tiêu: Khởi nghiệp làm giàu và khởi nghiệp thoát nghèo. Những người có điều kiện thì khởi nghiệp để làm giàu, còn những người nghèo khởi nghiệp để thoát nghèo bền vững. Mặt khác, nước ta đang hội nhập toàn cầu ngày càng sâu, các doanh nghiệp trong tỉnh khởi nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trên thương trường.

Còn ông Cao Văn Trọng thì cho rằng, trong nội hàm của “Đồng Khởi khởi nghiệp” có việc làm sao cho người dân nghèo mong muốn, tin tưởng, quyết tâm thoát nghèo, vươn lên khá giả. Từng người dân quyết tâm thoát nghèo sẽ làm cho cả cộng đồng cùng quyết tâm thoát nghèo, quê hương Bến Tre sẽ hết nghèo, vươn lên khá giả.