Trong học kỳ, nhiều chủ tịch CĐCS, giáo viên gửi email, điện thoại đến CĐ ngành đề nghị tư vấn nhiều nội dung: Nâng bậc lương trước thời hạn; việc truy lĩnh nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản; vấn đề sáng kiến xét thi đua khen thưởng; công tác thi đua khen thưởng… Thông qua Tổ Tư vấn pháp luật, Ban Thường vụ CĐ ngành đã trả lời, tư vấn cho chủ tịch CĐCS, giáo viên, đoàn viên về các nội dung có liên quan, qua đó đã giúp các trường hợp đề nghị tư vấn hiểu rõ hơn về việc thực hiện các chế độ, chính sách để giám sát việc thực hiện, cũng như để tự bảo vệ mình. Việc tham gia góp ý các chế độ, định mức có liên quan trực tiếp đến cán bộ, nhà giáo, NLĐ được CĐ ngành GDĐT tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các cấp CĐ đã tham gia góp ý các quy chế: Chi tiêu nội bộ, nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc, tiếp dân và quy định không hút thuốc lá, uống rượu bia trong cơ quan, đơn vị…