CĐ ngành ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho LĐ nữ năm 2016 (có 37/37 CĐCS tự tổ chức kiểm tra, đồng thời tổ chức kiểm tra tại 18 CĐCS trực thuộc). Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các chế độ đối với LĐ nữ quy định tại Bộ luật LĐ và các văn bản của ngành đều được thực hiện đầy đủ. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.2016), Ban Nữ công CĐ ngành đã tổ chức họp mặt cán bộ nữ công CĐCS trực thuộc, tổng kết hoạt động nữ công năm học 2015 - 2016, triển khai chương trình hoạt động nữ công năm học 2016 - 2017. Cũng trong học kỳ 1, với trên 278 triệu đồng vận động được từ nguồn Quỹ “Một ngày công vì trẻ thơ”, các CĐCS đã trợ giúp, phát học bổng cho 738 học sinh học giỏi 1 năm, 5 năm; tổ chức Tết trung thu cho 1.491 con CBGVLĐ…