Kinh phí đầu tư thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư (giai đoạn đến năm 2020) khoảng 1.256,88 tỉ đồng (không bao gồm vốn của các dự án đã bố trí vốn và vốn của dự án nằm trong đề án khác). Một trong nhiều nội dung của đề án này: Xây dựng 5 cầu vượt bộ hành kết cấu thép tại một số khu vực trong nội ô thành phố; xây dựng 4 cầu vượt kết cấu thép hoặc hầm chui tại 4 nút giao thông (cũng trong nội ô); cải tạo, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 6 nút giao thông…