Năm 2016, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28.8.2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Ngay sau đó, ngành GDĐT TP.Cần Thơ đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý, trong đó chú trọng: Công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và các phương pháp, kỹ thuật thiết kế đề thi, kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực cho học sinh phổ thông; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh… Giáo dục tiểu học đã thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương; củng cố, bồi dưỡng, phát huy vai trò của tổ mạng lưới chuyên môn các cấp, tập trung tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra, uốn nắn hoạt động dạy và học. 

Trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, Sở GDĐT đã hỗ trợ các phòng GDĐT tổ chức 9 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy - học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ và đánh giá học sinh qua các tiết dạy của 108 giáo viên; đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động. Đến nay, 100% trường tiểu học đã tổ chức hình thức dạy học “theo nhóm” trong suốt buổi học, tạo điều kiện để mọi học sinh đều “được học” và “học được”. 

Sở GDĐT TP.Cần Thơ còn phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức các lớp tập huấn Thông tư 22 cho tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Thông tư 22, đảm bảo việc phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc đánh giá học sinh; tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 theo hướng đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của các em, không gây áp lực, tạo không khí căng thẳng đối với cha mẹ học sinh, giáo viên và học sinh… Ngành còn phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Cần Thơ tổ chức tập huấn đến từng giáo viên và chỉ đạo thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22 trên phần mềm của chương trình SMAS.  

Sau khi kết thúc một học kỳ đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22, Sở GDĐT TP.Cần Thơ ghi nhận những kết quả khả quan. Theo đó, kết quả đánh giá chất lượng học tập môn toán - tiếng Việt thực hiện theo quy định Thông tư 22 như sau: Trong tổng số 96.131 học sinh, ở môn toán hoàn thành tốt có 54.391 học sinh (tỷ lệ 56,58%), hoàn thành có 40.113 học sinh (tỷ lệ 41,73%); con số tương ứng ở môn tiếng Việt là 55.564 (tỷ lệ 57,80%) và 38.988 (tỷ lệ 40,56%). 

Kết quả đánh giá năng lực thực hiện theo quy định Thông tư 22: Năng lực 1 (tự phục vụ, tự quản đạt mức tốt) đạt 62,36%, năng lực 2 (hợp tác đạt mức tốt) - 61,28%, năng lực 3 (tự học, giải quyết vấn đề đạt mức tốt) -  54,78%. Kết quả đánh giá phẩm chất thực hiện theo quy định: Phẩm chất 1 (chăm học, chăm làm, đạt mức tốt) đạt 64,43%, phẩm chất 2 (tự tin, trách nhiệm, đạt mức tốt) - 64,21%, phẩm chất 3 (trung thực, kỷ luật, đạt mức tốt) - 67,91%, phẩm chất 4 (đoàn kết, yêu thương, đạt mức tốt) - 70,70%. 

Ông Trần Thanh Tài - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT TP.Cần Thơ - cho biết: Thông qua triển khai đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22, công tác đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học được cải thiện đáng kể. Mối quan hệ giữa ban giám hiệu - giáo viên, giáo viên - giáo viên, giáo viên - học sinh - phụ huynh, học sinh - học sinh… không còn khoảng cách như trước. Nhờ đó, công tác nâng cao chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục cũng thuận lợi. Tất cả đều hướng đến mục tiêu vì sự tiến bộ, phát triển toàn diện của học sinh; mọi áp lực về điểm số, thành tích không còn gây khó khăn, trở ngại đối với cả thầy và trò…