Đây là 15 tổ (nhóm) dịch vụ cơ giới hóa (10 - 15 thành viên/tổ) phục vụ nhu cầu cơ giới hóa trong cánh đồng lớn. Theo đó, đối với mỗi cánh đồng lớn diện tích từ 200 - 1.000ha, mỗi tổ dịch vụ kỹ thuật cần phải có: 4 máy gặt đập liên hợp, 8 máy cộ lúa, 2 máy cày, 2 máy cấy lúa, 20 dụng cụ sạ hàng, 4 máy phun phân, 4 máy phun thuốc, 1 máy cuốn rơm, 3 trẹt và máy dầu.

Như vậy, đến năm 2020, cần hỗ trợ cho 15 tổ dịch vụ kỹ thuật: 60 máy gặt đập liên hợp, 120 máy cộ lúa, 30 máy cày, 30 máy cấy lúa, 300 dụng cụ sạ hàng, 60 máy phun phân, 60 máy phun thuốc, 15 máy cuốn rơm, 45 trẹt và máy dầu. Theo kế hoạch, đến năm 2020, diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn tại TP.Cần Thơ là 40.000ha; trong đó diện tích cánh đồng lớn tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai lên đến 37.500ha…