Sau lớp tập huấn, CĐCS sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, CNLĐ tại DN nhằm nâng cao nhận thức về “TTX”, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; phối hợp với người sử dụng LĐ tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động: “Lối sống xanh”; “Xanh hóa sản xuất” và phong trào “3T” (Tiết kiệm - tái chế - tái sử dụng); phong trào “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”;  chủ động đối thoại, thương lượng tập thể tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình của DN về xanh hóa việc làm, việc làm bền vững, đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. 

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chọn thực hiện thí điểm chiến lược “TTX” tại 3 Cty: TNHH Royal Foods (KCN Mỹ Tho), TNHH Quảng Việt (KCN Tân Hương), TNHH Gia Công Đồng Hải Lượng (KCN Long Giang) và tổ chức các hoạt động liên quan tại các DN... Từ nay đến năm 2020, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham gia các hoạt động về thực hiện “TTX” do Tổng LĐLĐVN tổ chức; tuyên truyền sâu rộng các nội dung về “TTX” đến các DN, các cấp CĐ; nhân rộng mô hình thí điểm...