Hiện cây xanh dạng lâu năm ở TP.Cần Thơ chỉ còn trên tuyến đường Nguyễn Trãi; còn một số tuyến đường khác (Nguyễn Văn Cừ nối dài, Nguyễn Việt Hồng…) chỉ có một số cây mới trồng. Tuy nhiên, hiện nhiều cây xanh đã bị tận dụng làm nơi quảng cáo bằng việc cột dây thép, dây chì quanh thân cây để các biển quảng cáo không rơi xuống đất.

Nghiêm trọng hơn, một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ còn đóng đinh trên các biển quảng cáo dính chặt vào thân cây. Một người dân - ngụ trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Bình, quận Ninh Kiều) - bức xúc: “Họ bức tử cây xanh rất ngang nhiên, công khai. Mình nói đâu có được bởi cây xanh do nhà nước trồng và quản lý. Với đà này cây xanh sẽ chết dần…”. Có thể thấy, việc quản lý, bảo vệ cây xanh còn buông lỏng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan liên quan…