Trong đó, Luật khẳng định lại những quyền cơ bản của trẻ em đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em, đồng thời dành nhiều nội dung về trách nhiệm của xã hội đối với trẻ em.

Điều 4 Luật trẻ em (2016) quy định: Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

Luật trẻ em cũng đã quy định về các chính sách của Nhà nước và trách nhiệm các tổ chức với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nêu rõ các đối tượng trẻ em bị bóc lột, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị buôn bán…

Lao động là một đặc trưng quan trọng của con người. Giáo dục cho trẻ em yêu lao động và tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi của mình là một trong những nội dung được đưa vào chương trình giáo dục. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng giữa việc trẻ em bị cưỡng bức lao động, buộc phải lao động kiếm sống với việc trẻ em tự nguyện tham gia làm những công việc phù hợp với sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Bộ Luật Lao động của nước ta đã quy định những điều kiện để trẻ em có thể tham gia lao động như độ tuổi lao động được quy định trong luật: Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kêt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động (Điều 6).

Ngoài ra, còn nhiều văn bản dưới luật của các bộ, ngành hướng dẫn rất cụ thể việc thực hiện những điều luật đã quy định. Ví dụ, Thông tư số 21/1999/TT-BLĐTBXH ngày 11/9/1999 của Bộ LĐTBXH quy định danh mục nghề, công việc và điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ tuổi 15 vào làm việc. Thông tư nêu rõ danh mục nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi làm việc như múa, hát, xiếc, sân khấu ( kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối…), điện ảnh, các nghề truyền thống như chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, thêu ren, mộc mỹ nghệ, vận động viên năng khiếu trong thể dục dụng cụ, bơi lội, điền kinh (trừ xạ kích), bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bi a, bóng đá, các môn võ, đá cầu, cầu mây,cờ vua, cờ tướng…

Như vậy, luật pháp và chính sách của Đảng, nhà nước ta về lĩnh vực bảo vệ trẻ em ngày càng phù hợp với thực tiễn ở nước ta và tinh thần Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Chính sách này đã tạo hành lang pháp lý để huy động mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tích cực, chủ động tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em.