Điều chỉnh tuổi hưu

Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) cho biết, Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi có 10 nhóm chính sách được đề nghị sửa đổi. Đặc biệt, Dự luật sẽ đưa vào các định hướng chính sách theo các nghị quyết vừa được Trung ương Đảng thông qua mới đây (Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội).

Cụ thể, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động; bảo đảm tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động; mở rộng cơ hội và quyền của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp; tăng cường năng lực của thanh tra lao động...

Để thực hiện Nghị quyết 28, Dự luật đưa ra các quy định để thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu chung từ năm 2021. Theo đó, thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đảm bảo quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung áp dụng cho những ngành nghề đặc biệt…

Dự thảo cũng đề ra các sửa đổi về chính sách nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm, mở rộng cơ chế về giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo quyền của người lao động trong việc thành lập, gia nhập và hoạt động trong tổ chức của người lao động...

Về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, để tạo khung pháp lý cho doanh nghiệp phát triển nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi người lao động, cần khảo sát, đánh giá tác động chính sách rõ ràng, cẩn trọng. Một số vướng mắc hiện nay cần được gỡ bỏ để giải phóng thị trường lao động, như các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương tối thiểu, giờ làm thêm...

Sửa đổi chính sách tiền lương

Thực hiện Nghị quyết 27, sẽ có những sửa đổi về chính sách tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động trên cơ sở sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu; các tiêu chí xác định lương tối thiểu.

Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, từng bước mở rộng, tạo quyền tự chủ cho người sử dụng lao động và người lao động trong trả lương.

Dự luật sẽ xác định rõ khái niệm về tiền lương, với việc đảm bảo tiền lương của người lao động là mọi khoản tiền mà người lao động nhận được từ việc thực hiện công việc đã được thỏa thuận. Ngoài ra, các quy định sẽ đảm bảo doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước được tự quyết định chính sách tiền lương…

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết, quan điểm sửa Bộ luật Lao động là giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động. Qua các sửa đổi, Dự luật hướng tới mục tiêu quan trọng là nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm.

“Việt Nam sẽ điều chỉnh tăng lương không phụ thuộc nhiều thâm niên, mà phụ thuộc vào năng suất, kỹ năng lao động”, ông Diệp khẳng định.

Theo lộ trình của Bộ LĐTBXH, dự kiến tới tháng 9, sẽ xây dựng, lấy ý kiến Hồ sơ dự án Bộ luật lao động sửa đổi; tháng 10 sẽ hoàn thiện hồ sơ Dự luật và tháng 11 sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự luật. Tháng 12 sẽ hoàn thiện trình Chính phủ, và tháng 1.2019 sẽ xin ý kiến thành viên Chính phủ. Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5.2019 và thông qua tại kỳ họp tháng 10.2019.