Hiện nay, mức độ xử lý các đối tượng lạm dụng sức lao động và bạo hành trẻ em ở Việt Nam vẫn còn quá nhẹ, chủ yếu mới dừng lại ở việc nhắc nhở, xử phạt hành chính. Đã đến lúc cần phải căn cứ vào các quy định của Bộ Luật lao động để xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi bóc lột lao động trẻ em và sử dụng lao động trẻ em không đúng pháp luật.

Tuy nhiên, cần phải công nhận một thực tế là hiện nay một số gia đình buộc phải để con em mình làm việc kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Có những gia đình, có những miền quê nếu không rời làng đi kiếm sống, họ có thể bị chết đói. Vì vậy có một bộ phận trẻ em lang thang kiếm sống một mình hoặc di cư cùng với gia đình ở khắp nơi. Những em này rất dễ bị bóc lột, bị xâm hại và không được học hành.

Thực tế đó của cuộc sống buộc chúng ta, một mặt, đề cao sức mạnh của luật pháp, khẳng định rằng: Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ ngược đãi trẻ em, bóc lột trẻ em, bắt trẻ em làm việc quá sức trong các điều kiện độc hại; mặt khác, tạo ra những cơ hội để trẻ em học nghề, có thể làm việc để góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế cho gia đình, bảo đảm chính đời sống của các em.

Lao động trẻ em – Đánh giá thế nào cho đúng?

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, lao động trẻ em vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mặc dù luật pháp Việt Nam cấm sử dụng người lao động dưới 15 tuổi nhưng trong thực tế, trẻ em vẫn phải chia sẻ gánh nặng công việc và trách nhiệm gia đình ở cả nông thôn lẫn thành thị. Đây là một thực tế đã diễn ra ở Việt Nam nhiều năm và chắc sẽ còn kéo dài một số năm nữa.

 

Hiện nay tình hình kinh tế trên thế giới cũng như ở Việt Nam đang gặp một số khó khăn. Chính sự nghèo đói, gia tăng dân số nhanh ở các thành phố lớn, công nghiệp hoá, đô thị hoá, vấn đề di cư đến các đô thị phát triển là những nhân tố góp phần làm gia tăng lao động trẻ em. Thực tế này cũng phải được tính đến trong việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.