Nỗ lực này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam. Trước đó, từ năm 2000, Bộ LĐTBXH đã ban hành khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hình thành hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

 Đến nay, Bộ LĐ-TB&XH đã cấp giấy phép chứng nhận hoạt động cho 41 tổ chức đánh giá phân bố đều ở các vùng kinh tế trọng điểm. Đã tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho gần 55.000 lượt người lao động. Hiện nay, hệ thống đang được tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng phạm vụ đáp ứng nhu cầu của người lao động và các doanh nghiệp. Tuy nhiên việc đầu tư công nghệ thông tin và quản lý điều hành hệ thống đánh giá chưa được áp dụng, gây tốn kém và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân cho rằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tiến tới tách công tác đào tạo và công tác thi cấp chứng chỉ để hình thành được đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng, chứng chỉ được thừa nhận bởi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong quá trình đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như kinh nghiệm quốc tế đóng vai trò quan trọng.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định và quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo, trong quá trình đó đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động là việc vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo thị trường lao động phát triển lành mạnh, hướng đến nguồn nhân lực có chất lượng cao.