Theo đó, Biên bản ghi nhớ nêu rõ, tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác hướng tới phát triển mô hình đào tạo KOSEN tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 Các nội dung hợp tác bao gồm: 

- Thành lập Văn phòng đại diện KOSEN tại Việt Nam;

- Tổ chức xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình KOSEN cho hệ 03 năm và 05 năm tại các trường thí điểm; 

- Triển khai tập huấn ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ quản lý, giáo viên về đào tạo theo mô hình KOSEN tại các trường KOSEN Nhật Bản và tại Việt Nam;

- Tổ chức trao đổi giáo viên, sinh viên;

- Chuyển giao phương pháp giảng dạy, tài liệu giảng dạy theo mô hình KOSEN;

- Trao đổi thông tin về thiết bị đào tạo, vật liệu thí nghiệm và tư vấn kỹ thuật trong khuôn khổ thực hiện thí điểm đào tạo theo mô hình KOSEN;

- Thúc đẩy hoạt động hợp tác, gắn kết giữa các trường đào tạo theo mô hình KOSEN và các doanh nghiệp của hai nước;

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi về việc phát triển mô hình KOSEN tại Việt Nam;

- Xem xét việc thành lập" Ủy ban chứng nhận KOSEN ", kiểm tra các điều kiện tốt nghiệp của những sinh viên đã được giáo dục theo mô hình của Trường Cao đẳng Công nghệ Nhật Bản (KOSEN) và cấp chứng chỉ KOSEN.

Theo bản nghi nhớ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề xuất cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thí điểm đào tạo theo mô hình KOSEN tại Việt Nam; Lựa chọn các trường và ngành, nghề thực hiện thí điểm đào tạo theo mô hình KOSEN tại Việt Nam; Phối hợp với Tổ chức KOSEN tổ chức tập huấn ngắn hạn, dài hạn; tổ chức các hội nghị, hội thảo và triển khai các hoạt động hợp tác khác liên quan tới việc phát triển mô hình KOSEN tại Mục 3 của Biên bản thỏa thuận này.

Về phía tổ chức KOSEN sẽ hỗ trợ kỹ thuật và các tư vấn cần thiết khác để triển khai các hoạt động hợp tác giữa các bên tại Mục 3 của Biên bản thỏa thuận này; Kết nối để sinh viên tham gia chương trình KOSEN tại Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình kỹ sư bậc cao hoặc làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.