Cuối năm 2017, việc thực hiện tiêu chí trường học khiến huyện Thanh Oai đối diện nhiều khó khăn. Thời điểm đó, theo thống kê, toàn huyện có 69 trường công lập nhưng chỉ có 3/20 xã đạt chuẩn về tiêu chí trường học, chiếm tỷ lệ 15%. Trên thực tế, nguồn lực để xây dựng trường học của các xã trên địa bàn huyện Thanh Oai vẫn còn khá bị động.

Ngoài trường học, nhiều tiêu chí liên quan đến hạ tầng cơ sở như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa hay nhóm tiêu chí về y tế, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập của huyện Thanh Oai cũng mới đạt ở mức trung bình khá. Trong khi đó, việc huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2016 đến hết tháng 6.2017, tổng nguồn vốn huy động được của Thanh Oai mới đạt khoảng 600 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là từ ngân sách nhà nước (chiếm 61%).

Đến nay, huyện Thanh Oai mới có 10/20 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 50%. Con số này còn khiêm tốn so với nhiều địa phương khác và mặt bằng chung của thành phố (66,06%). Năm 2017, huyện Thanh Oai phấn đấu đưa 4 xã Thanh Thùy, Kim An, Đỗ Động và Liên Châu về đích NTM, song thực tế kết quả đạt được cũng chưa mấy khả quan. Điều đáng nói, theo lãnh đạo huyện Thanh Oai, nguồn lực từ ngân sách các xã hầu hết trông chờ vào đấu giá đất.

Năm 2018, quyết tâm vượt khó, huyện Thanh Oai xây dựng kế hoạch có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Mỹ Hưng, Kim Thư và Xuân Dương.

Dù gặp nhiều khó khăn, huyện Thanh Oai vẫn nỗ lực xây dựng NTM.

 

Để huy động toàn dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2018, các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới của huyện đã phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể của xã, đại diện hộ gia đình trong xã. Các địa phương cũng đã mời những người dân của xã đang làm ăn xa quê hương và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về dự, ủng hộ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai đang triển khai nhiều dự án về xây dựng hạ tầng như: 4 dự án giao thông, thủy lợi; 4 dự án trong lĩnh vực giáo dục, 6 dự án trong lĩnh vực văn hóa và y tế… Huyện cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng diện tích lúa hàng hóa lên 2.400ha, phát triển các ngành nghề để tăng thu nhập cho người dân… Từ năm 2016 đến tháng 3-2018, toàn huyện đã bố trí 1.297 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.