Hội giảng Nhà giáo dạy nghề toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, kể từ năm 1986 đến nay đã tổ chức được 11 kỳ hội giảng. Đây là kỳ hội giảng thứ 7 kể từ ngày Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được tái thành lập năm 1998.

Hội giảng năm nay có sự tham dự của 56 tỉnh thành phố, với tổng số 373 giáo viên thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Điểm mới của Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 là sẽ không tiến hành kiểm tra nhận thức, xử lý tình huống sư phạm riêng mà lồng ghép vào trong từng bài giảng để việc đánh giá mang tính toàn diện và tập trung thời gian cho nhà giáo thực hiện trình giảng. Đồng thời để nâng cao năng lực giảng dạy tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận năng lực, Hội giảng 2018 sẽ tập trung đánh giá kỹ năng thực hiện tất cả ba loại giáo án (lý thuyết, thực hành, tích hợp).

Bên cạnh đó, hội giảng năm nay cũng sẽ không giới hạn số nghề đăng ký dự thi; các bài trình giảng tại hội giảng bao gồm: Bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành, bài giảng tích hợp; nhà giáo tham gia hội giảng chỉ thực hiện trình giảng, không kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm;..

Ngoài những hoạt động chính, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc còn có những hoạt động chuyên môn khác như: Trưng bày, triển lãm thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các doanh nghiệp; tổ chức hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tham quan du lịch…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết: “Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nhà giáo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc vùng sâu vùng xa đã khắc phục mọi khó khăn để về tham dự Hội giảng. Bên cạnh đó, những nhà giáo thuộc hệ thống giáo dục chuyên nghiệp trước đây, nay chuyển sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng đã và đang nỗ lực hết mình để chuyển đổi và phát triển năng lực giảng dạy thực hành, tích hợp,...

Thứ trưởng tin rằng, với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo và tham gia nhiệt tình của các Bộ, Ngành, địa phương, đặc biệt là Thành phố Hà Nội - địa phương đăng cai trong 3 năm vừa qua, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 sẽ thành công trên mọi phương diện từ công tác chuẩn bị đến tổ chức trình giảng, đảm bảo khách quan, công bằng và chất lượng các bài trình giảng.