Hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và HRD Hàn Quốc về thi tay nghề được bắt đầu từ năm 2004 thông qua việc Hàn Quốc hỗ trợ huấn luyện thí sinh và chuyên gia Việt Nam tham dự các Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới, qua đó đã giúp cho Việt Nam đã giành được nhiều thành tích cao tại các Kỳ thi này. Năm 2019, HRD Hàn Quốc đã tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện tại Hàn Quốc cho thí sinh và chuyên gia Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới đối với 4 nghề: Gia công kim loại tấm, Hàn, Khuôn mẫu và Khuôn đúc nhựa.

 Hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Samsung bắt đầu từ năm 2015. Đến nay, Tập đoàn Samsung đã liên tục tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện tại Hàn Quốc và chi phí tham dự 3 Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015, 2017 và 2019 cho thí sinh và chuyên gia Việt Nam; cụ thể năm 2015 và 2017 tài trợ nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và nghề Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí CAD; năm 2019 tài trợ nghề Cơ điện tử và nghề Thiết kế Kỹ thuật cơ khí CAD. Nhờ hỗ trợ của Samsung, tại các Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2015 và 2017, Việt Nam đã giành được 02 huy chương đồng nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và 02 chứng chỉ kỹ năng xuất sắc nghề Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí CAD. Phía Việt Nam và Hàn Quốc mong muốn tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019, Việt Nam tiếp tục đạt được các thành tích cao đối với nghề Cơ điện tử và nghề Thiết kế Kỹ thuật cơ khí CAD.

 Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Đoàn công tác trực tiếp quan sát công tác huấn luyện của các thí sinh và chuyên gia Việt Nam tại Trung tâm toàn cầu về chuyển giao kỹ năng nghề (GIFTS) thuộc HRD Hàn Quốc và Trung tâm đào tạo của Samsung; đồng thời động viên các thí sinh và chuyên gia Việt Nam tích cực huấn luyện để giành được thành tích cao nhất tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019.