Luật gia Phạm Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người chưa thành niên như sau: 

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Điều 165 Bộ luật Lao động 2012 quy định về các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên như sau:  

1. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc sau đây:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

c) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

d) Phá dỡ các công trình xây dựng;

đ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

e) Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ;

g) Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên.

2. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm việc ở các nơi sau đây:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người chưa thành niên.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại điểm g khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên, việc sử dụng người chưa thành niên làm việc tại công trường xây dựng là không đúng quy định của pháp luật về lao động.