Với mục đích nâng cao chất lượng các kỳ thi tay nghề, đặc biệt là Kỳ thi tay nghề Quốc giá lần thứ 11, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tổ chức cuộc họp về chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Các chuyên gia đều cho rằng, với những đòi hỏi của tình hình thực tế hiện nay, cần nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa các kỳ thi tay nghề.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề phát biểu tại cuộc họp


Theo ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhằm đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ CMCN 4.0, tạo động lực cho phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở GDNN, việc nâng cao chất lượng các kỳ thi tay nghề là đòi hỏi tất yếu.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 tại Singapo và Kỳ thi tay nghề thế giới làn thứ 46 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 9.2021. Theo đó, Tổng cục GDNN đã chuẩn bị Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 với khoảng 31 nghề được tổ chức. Ngoài ra, Tổng cục GDNN sẽ gửi các nghề kỹ năng tương lai (future skills) được trình diễn tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tai Kzan (Nga) năm 2019 để các đơn vị tham khảo sau đó đề xuất đăng ký tham gia trình diễn.

 

Về các điểm mới của Kỳ thi tay nghề quốc gia lần này, trước đây thời gian làm bài của thí sinh từ 5-8h giờ diễn ra tối đa trong 2 ngày. Tại Kỳ thi tay nghề ASEAN thời gian làm bài của thí sinh là từ 15-18h diễn ra trong 3 ngày. Đối với Kỳ thi tay nghề thế giới thời gian làm bài của thí sinh là 18-22h diễn ra trong 4 ngày. Nhằm đáp ứng ngày các cao về kỹ năng nghề phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước, cũng như để tiếp cận dần với độ khó, độ phức tạp và khối lượng bài thi có khung thời gian làm bài thi lớn hơn bài thi tại Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới.

Học nghề.

 

Tại cuộc họp các chuyên gia và phiên dịch đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thí sinh tại các Kỳ thi tay nghề. Trong đó các ý kiến đều cho rằng cần nâng cao và chuyên nghiệp hóa chất lượng, đội ngũ các chuyên gia tại các Ky thi. Đại diện Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho rằng, các chuyên gia tham gia làm đề và chấm điểm tại các kỳ thi cần phải làm bài kiểm tra "test" xem có đạt yêu cầu không? Trên cơ sở đó Tổng cục GDNN cần thành lập "ngân hàng" chuyên gia để phục vụ cho các Kỳ thi tay nghề, hiện nay đội ngũ chuyên gia vẫn đang còn "ăn đong" chưa chuyên nghiệp, nhiều khi còn cơ cấu ảnh hương nhiều đến việc ra đề và đánh giá, lựa chọn thí sinh. 

 

Quỳnh Chi