Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ, nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 03, huyện Chương Mỹ đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 ước đạt 3.825 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm là 4,8%/năm. 

Năng suất lúa bình quân hàng năm trung bình đạt trên 61tạ/1ha, giá trị canh tác 120 triệu đồng/ha. Huyện đã có sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị và đã xây dựng “Đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững huyện Chương Mỹ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025”; thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo liên kết chuỗi sản xuất rau an toàn, lúa giống, lúa hữu cơ và bưởi hữu cơ.

Các cá nhân và tập thể được tặng bằng khen tại hội nghị sơ kết. Ảnh: Hoài Lưu

Tổng diện tích chuyển đổi sau dồn điền đổi thửa là trên 522 ha. Tỷ lệ cơ giới hóa làm đất và thu hoạch đạt gần 100% diện tích. Huyện Chương Mỹ đã tích cực đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn huyện có 21/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, đã có xã Phú Nghĩa đủ tiêu chuẩn đề nghị UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến cuối năm có thêm 03 xã đạt chuẩn.  

Đến nay, toàn huyện có 03 Trung tâm Văn hóa - thể thao, 177 nhà văn hóa, có 125/204 thôn, xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa, đạt 61%, có 65.600 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 87% tổng số hộ dân của 30 xã. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ III;… 

Ghi nhận những thành tích của huyện Chương Mỹ trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 13 cá nhân. Tại hội nghị sơ kết, UBND huyện Chương Mỹ  đã tặng giấy khen cho 38 tập thể và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc.