Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 (GCI 4.0) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chất lượng đào tạo nghề nghiệp Việt Nam năm 2019 tăng tới 13 bậc và giúp Việt Nam trở thành  nước tăng cao nhất trong khu vực ASEAN.  

Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 đánh giá các nước dựa trên 12 trụ cột, trong đó có thị trường lao động- được đánh giá dựa trên học vấn (trung bình số năm đi học) và kỹ năng của nhóm lực lượng lao động hiện thời và lực lượng lao động tương lai.

Với nhóm kỹ năng của lực lượng lao động hiện thời, báo cáo đánh giá Việt Nam xếp thứ 103/141 quốc gia, thăng 8 bậc so với năm 2018. Trong đó, chất lượng đào tạo nghề nghiệp được chấm 44/100 điểm (tăng 3 điểm), và xếp thứ 102/141 quốc gia, tăng 13 bậc.

Mặc dù mức độ thăng hạng số một ASEAN, song để đạt mục tiêu tăng thứ hạng trên thế giới, vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu trong khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa. Chỉ so sánh riêng với Indonesia (xếp thứ 37/141) chúng ta vẫn xếp sau 65 bậc.

Đáng chú ý, năm 2019, theo báo cáo Cạnh tranh toàn cầu 2019 của WEF, ngoại trừ Singapore và Việt Nam, các quốc gia còn lại trong khu vực ASEAN đều giảm điểm hoặc giảm bậc.