Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 1.000.991 người tham gia BHXH, đạt 95,88% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 21.966 người so với năm 2018; có 960.995 người tham gia BHTN, đạt 84,9%, tăng 894 người so với tháng năm 2018; có 1.981.208 người tham gia BHYT, đạt 102,3% so kế hoạch, vượt 45.660 người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,4% (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính Phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 87,5%), tăng 79.149 người so với năm 2018. Tuy nhiên việc phát triển BHXH tự nguyện còn đạt thấp, có 4.037 người tham gia, đạt 48% so kế hoạch BHXH Việt Nam giao, nguyên nhân là do tỉnh Bình Dương có tỷ lệ người lao động trong độ tuổi lao động có việc làm và tham gia BHXH bắt buộc cao nhất cả nước, nên đối tượng để khai thác BHXH tự nguyện chủ yếu là người thất nghiệp tạm thời, người gần hết tuổi lao động, lao động khối phi chính thức thời vụ (người ngoài tỉnh); bên cạnh đó công tác phối hợp tuyên truyền, vận động để người tham gia BHXH tự nguyện chưa có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả.

BHXH, BHTN, BHYT giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội.

Công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN được các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định; đồng thời gắn với công tác tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, công tác khám, chữa bệnh BHYT, chi trả trợ cấp BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

BHXH, BHTN, BHYT giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội; Trong đó BHYT toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Minh Hưng-Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh BHXH, BHTN, BHYT giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội; Trong đó BHYT toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. 

Người bệnh tại khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nhất là thông qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, sự chủ động vào cuộc của UBND các huyện, thị, thành phố đưa vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến thành viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW là phải có 1% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện. Đối với BHXH tự nguyện, cần phân loại các đối tượng để vận động, cụ thể như tiểu thương, lao động tự do... tìm cách tiếp cận để tuyên truyền, vận động. Đồng thời cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đối với  việc thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.