highlight zone
category news

Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em - đỉnh cao sự quan tâm đến trẻ em

Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em - đỉnh cao sự quan tâm đến trẻ em

Suốt chiều dài lịch sử, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều này được thể hiện qua những văn kiện của Đảng, những nghị định, thông tư của Chính phủ; và đỉnh cao là Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em do Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.

Lễ hội Halloween “Apax Little Monsters – siêu quái tí hon Apax”

Lễ hội Halloween “Apax Little Monsters – siêu quái tí hon Apax”

Đến hẹn lại lên, một mùa Halloween nữa lại về trên khắp hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders miền Nam. Năm nay, Apax Leaders tiếp tục đem đến cho các bạn nhỏ học viên sân chơi Halloween "Apax Little Monsters – Siêu quái tí hon Apax" với những hoạt động vui học, vận động đặc trưng của mùa lễ hội ma quái.

Cơ hội chuẩn hóa chứng chỉ tay nghề cho hàng triệu lao động

Cơ hội chuẩn hóa chứng chỉ tay nghề cho hàng triệu lao động

Tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác xây dựng Hệ thống quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia Q-NET tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân cho rằng đây là cơ hội tốt giúp hàng triệu lao động chuẩn hoá chứng chỉ, nâng cao tay nghề và minh bạch hoá bằng cấp trong thị trường lao động.

10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Có 9,6 triệu lao động được học nghề

10 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Có 9,6 triệu lao động được học nghề

Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị giao ban về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên năm 2019; sơ kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010 – 2019) và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) công bố.

100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được can thiệp

100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được can thiệp

Nhiều chương trình, dự án, mô hình liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em đã được thí điểm tại các địa phương trong thời gian vừa qua, đã góp phần cải thiện điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong các làng nghề, hoạt động du lịch, hoạt động nông nghiệp, ngư nghiệp.

Đến năm 2020 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đến năm 2020 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thời gian tới sẽ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đến cuối năm 2019, sẽ giảm 100 trường công lập.