Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, theo báo cáo của 63 sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, năm 2018 có tổng số khoảng 2.078.350 người tốt nghiệp; trong đó tốt nghiệp CĐ và TC khoảng 418.350 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1.660.000 người.

Riêng tại 45 trường được lựa chọn ưu tiên đầu tư trọng điểm trở thành trường chất lượng cao vào năm 2020, tổng số học sinh sinh viên tốt nghiệp trình độ CĐ và TC là  30.705 người, chiếm 7,3% so với tổng số học sinh tốt nghiệp trình độ CĐ và TC năm 2018 trên toàn quốc.

85% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay.

Về tình hình giải quyết việc làm, theo báo cáo của 63 sở LĐ-TB&XH, tính trung bình, năm 2018 tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp trình độ CĐ, TC có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85%.

Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên CĐ sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu đồng/tháng, học sinh TC sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/tháng.

Một số ngành, nghề có mức lương khá cao như nghề: điều khiển phương tiện thủy nội địa (7,5 triệu đồng); vận hành cần, cẩu trục khoảng 8 triệu... Có những nghề ở một số trường sinh viên tốt nghiệp ra trường có mức lương lên đến 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp chính là thước đo chính xác nhất về chất lượng đào tạo. Theo Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, nhiều trường đã mời doanh nghiệp tham dự lễ tốt nghiệp để ký kết hợp đồng tuyển dụng trực tiếp với học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Một số trường tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; cam kết giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp.