Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc xử lý những tồn tại, yếu kém của 12 dự án thuộc ngành công thương là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 13.4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ, nghe Bộ Công Thương báo cáo về 12 dự án kém hiệu quả, thua lỗ. Theo báo cáo, có dự án âm cả vốn sở hữu, có dự án lỗ lũy kế lớn hơn vốn chủ sở hữu rất nhiều, chưa nói là phải cộng cả nợ phải trả. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là rất quyết tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, những gì có thể được từ cơ chế, ngay cả bảo hộ cho sản xuất trong nước, bảo hộ sản phẩm, để các nhà máy có thể hoạt động được. Nhưng nếu không hoạt động trở lại được thì phải có phương án. Bộ Công thương đã có báo cáo từng phương án của từng nhà máy và có những dự án đặt phương án phá sản, có những dự án đặt phương án là bán”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu quan điểm: Muốn thực hiện được gì đi nữa thì trước hết phải hoàn thành được việc quyết toán. Quyết toán xong mới làm được, phá sản cũng phải có quyết toán. Quyết toán ở đây là quyết toán có kiểm toán, hoàn thành quyết toán nghĩa là phải có kiểm toán.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, trong xử lý vướng mắc, ngay cả vấn đề tăng vốn đầu tư, cần phải có đánh giá toàn bộ tổng thể dự án, thiết bị, công nghệ, tài chính, quản trị... Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 4.2017.