Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Ngọc Bình cho biết, 5 năm qua đánh dấu những bước chuyển mình rất lớn của Tổng Cty Bưu điện VN như: Hoàn tất quá trình chia tách bưu chính, viễn thông, trở thành đơn vị hoạt động độc lập trực thuộc Bộ TT&TT; thực hiện thành công mục tiêu giảm dần chênh lệch thu chi và kinh doanh có lãi từ năm 2014, trong điều kiện không còn nhận được trợ cấp công ích của nhà nước; Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển của Tổng Cty đến năm 2020, và nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tổng Cty đã lãnh đạo, chỉ đạo theo các mục tiêu chiến lược đề ra…
 
Báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Cty Phạm Anh Tuấn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Cty nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Cty và cấp ủy các cấp, Tổng Cty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cũng như mục tiêu chiến lược phát triển của cả giai đoạn. Doanh thu phát sinh toàn Tổng Cty liên tục tăng tưởng qua từng năm. Kết thúc năm 2014, năm đầu tiên hoạt động trong điều kiện không còn trợ cấp công ích của Nhà nước, Tổng Cty đạt lợi nhuận xấp xỉ 100 tỷ đồng. 
 
Giai đoạn 2015 - 2020, Bưu điện VN phấn đấu tăng trưởng bình quân 18%, đến năm 2020 tổng doanh thu phát sinh đạt trên 21 nghìn tỷ đồng; Phấn đấu lợi nhuận đạt 500 - 600 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 6%. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Cty Bưu điện VN cũng đặt mục tiêu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm từ 50% trở lên, trong số này phấn đấu 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
  
Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, Tổng Cty cần phát huy sức mạnh tổng thể trong toàn Tổng Cty dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng Cty trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đặt ra, hoàn thành nhiệm vụ do Nhà nước, Bộ TT&TT giao, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của mạng bưu chính công cộng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước và đông đảo nhân dân… Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư từng bước cơ giới hóa, tự động hóa trong quá trình sản xuất để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Tổng Cty…