Nếu như bạn chưa tin thì hãy xem những video dưới đây. Qua đây, có thể thấy cảm biến vân tay của iPhone 5s dường như không được hoàn hảo so với thông báo của Apple rằng tính năng này chỉ hoạt động với tay người sống.