Đánh dấu sự kiện 15 năm Internet có mặt tại Việt Nam, các diễn giả nhấn mạnh tính hữu ích, không thể phủ nhận của Internet, nó đã đóng góp rất lớn vào đời sống công nghệ, liên tục thúc đẩy xã hội phát triển. Theo ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc VNCERT “Hiện VN đã có hơn 30 triệu người dân truy cập mạng và số này ngày càng tăng cao với tốc độ trung bình 14,6% trong 5 năm qua”. Lợi ích của việc dùng Internet có thể đo đếm được khi nó mang lại 0,9 % GDP cho Việt Nam hàng năm.

Chính vì vậy, các hoạt động hỗ trợ càng trở nên quan trọng nhằm giúp người dùng hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng web, cũng như phương thức tối ưu để sử dụng mạng một cách an toàn và quản lý tốt việc chia sẻ thông tin cá nhân.

Hưởng ứng ngày An toàn Thông tin Quốc gia 2012, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Google đã có sáng kiến và ra mắt chiến dịch “biết nhiều hơn, hữu ích hơn” nhằm phần nào phổ biến những kỹ năng, phương pháp, thủ thuật đơn giản, dễ thực hiện nhất giúp người dùng Việt Nam sử dụng Internet được an toàn.

Để có thể kiểm tra lại kiến thức về việc truy cập mạng Internet một cách an toàn, bạn có tham khảo “Biết nhiều hơn hữu ích hơn” tại địa chỉ www.google.com/intl/vi/goodtoknow, hoặc tải cuốn sách bỏ túi "Biết nhiều hơn, hữu ích hơn từ đường link này.